160 YILDIR YERİ DEĞİŞTİRİLEMEYEN MERDİVEN
Gezi Kudüs Mimari

160 YILDIR YERİ DEĞİŞTİRİLEMEYEN MERDİVEN

Kudüs’te Mescidi Aksa’ya yakın bir mesafede bulunan Kıyamet Kilisesi tüm Hristiyan mezheplerce ortak olarak kullanılan ve önemi kabul edilen bir yapıdır. Hristiyanlarca Hz.İsa’nın çarmıha gerilip defnedildiği yer olarak bilinmektedir. Defnedildikten sonra göğe yükseldiğine inandıkları Hz.İsa’nın, yine bu mekanda yeryüzüne inip, Hristiyanlığı egemen kılacağına inanılmaktadır.

Kıyamet Kilise Dış Görünüm

Dünya genelindeki tüm Hristiyanlar, 335 yılında inşa edilen bu yapıya gelerek hac görevlerini yerine getirmektedir.
Tüm bu özellikler yapıya Hristiyanlar nezdinde ayrı bir önem katmaktadır. Şüphesiz bu öneme binaen her mezhep, yapıya dair daha fazla söz sahibi olmak, hizmetinde bulunmak gayretindedir. Zaman zaman bu hizmet ve sahip olma isteği mezhepler arasında gerginliğe sebep olmaktadır.

Kıyamet Kilise Avlusu

Büyüyen gerginliklere ilk müdahale 1757 senesinde Osmanlı Padişahı 3.Mustafa’nın yazdığı “statüko” isimli ferman ile geldi. Kilisenin temizlik ve bakım işleri Ortodoks, Katolik, Ermeni ve Süryani Kiliseleri arasında eşit olarak dağıtıldı. Kilise avlusunu Ortodokslar, merdivenleri ise Katolikler temizleyecekti.

“Statüko” ile 100 yıl süren barış yerini tekrar anlaşmazlığa bırakmıştı. Kilisenin önünde yer alan avlu ile avluyu sokağa bağlayan merdiven basamaklarının temizliğinin kime ait olacağına dair 1852 senesinde Ortodoks ve Latin Katolik mezhepleri arasında kavga çıkmıştı. Basamakların en altta olanı bir taraftan bakıldığında basamak olarak görülürken, diğer taraftan bakıldığında ise avlunun bir parçası olarak görülmekteydi.

Kıyamet Kilisesi Sokağa Çıkan Merdivenler

Konu dönemin padişahı 1.Abdülmecid’e iletildiğinde, sultan bir ferman yayınlar;

“Kutsal mekanlara ben geleceğim, milimi milimine kimin nereyi temizleyeceğini ben belirleyeceğim. Bundan sonra da bir taşı yerinden oynatan kafasını yerinden oynatmıştır. Biline…”

Ferman Kudüs’te okunurken bir Ermeni papaz, kilisenin ön cephesindeki pencereleri, duvara dayadığı Lübnan sedirinden yapılma ahşap bir merdiven yardımı ile temizlemekteydi. Ferman okunur okunmaz Ermeni papaz aşağı indirildi ancak merdiveni yerinden oynatmaya kimse cesaret edemedi.

Yeri Değiştirilemeyen Merdiven

1852 senesinde yayımlanan ferman geçerliliğini hala sürdürmektedir. 1948 yılında Kilisenin çatısında bir yangın çıkar ve tamir edilmesi ancak 1967’de İsrail tarafından işgal edilip, fermana ek madde ilave edilmesi ile mümkün olur.

Kıyamet Kilisesi İç Görünümü

1964 yılında kiliseyi gezen Papa 6.Paul merdivenin Hristiyanlar arasındaki anlaşmazlıkların sembolü olduğunu ve bu anlaşmazlıklar bitene dek yerinden oynatılamayacağını söyler.

Hz.İsa’nın Kabri ( Hristiyan İnancına Göre )

Buna rağmen merdiveni taşımak isteyenler olacaktır. 1981 yılında merdiveni taşımak isteyen bir kişi İsrail polisleri tarafından durdurulmuştur. 1997 yılında gerçekleşen bir başka girişim başarılı olmuş, merdiven çalınarak bir kaç hafta gizlenmişti. Ancak daha sonra bulunan merdiven tekrar eski yerine konmuştur.

Kıyamet Kilisesi Kubbe Görünümü

Türkiye’den binlerce km uzaklıktaki ahşap bir merdiven, geçmiş medeniyetimize dair büyük çıkarımlar elde etmemizi imkan veriyor.

 

 

 

 

İstifade Edilen Kaynaklar:

churchpop.com/2016/03/12/reason-ladder-church-holy-sepulchre/

https://yedikita.com.tr/osmanli-fermani-kuduste-hala-yururlukte/

https://www.ancient-origins.net/history/immovable-ladder-bizarre-feud-prevents-ordinary-ladder-being-moved-3-centuries-009506

İlgili Diğer Yazılar

MACAR KİMLİĞİ VE MİMARİYE YANSIMALARI

İÇ SAVAŞIN GÖLGESİNDE UKRAYNA’NIN PARLAYAN YILDIZI; LVİV

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNER Mİ?

SHENGEN’İN İLK ADIMLARI; HANSA BİRLİĞİ

TUĞRUL BEY

instagram

This endpoint has been retired