HZ.İBRAHİM’İN MUCİZESİ; URFA BALIKLI GÖL
Gezi Türkiye

HZ.İBRAHİM’İN MUCİZESİ; URFA BALIKLI GÖL

“Doğrusu İbrahim yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah’a) yönelen biriydi.” (Hud, 75)

Hz.İbrahim, Kuran-ı Kerim, İncil ve Tevrat’ta büyük oranda bir benzerlikle kıssası anlatılan ve büyük önem verilen bir peygamberdir. Yaşadığı yılların koşulları düşünüldüğünde günümüzden 4000 sene önce, M.Ö 2000’li yıllarda yaşadığı varsayılan Hz.İbrahim, Tevrat’a göre Hz.Nuh’un 10.nesil çocuğudur.

Urfa Müzesi Babil Dönemi Sin Tanrısı Tableti

O zamanlar Irak merkezli , Nemrut olarak adlandırılan bir kişi tarafından yönetilen Babil İmparatorluğu’na bağlı olan bir kentti Urfa. Hz.İbrahim bu bölgede doğmuştu. Dönemin kahinleri bir gün Nemrud’a gelir ve yeni doğacak olan İbrahim adlı bir çocuğun halkın dinini değiştireceğini, Nemrud’un saltanatına son vereceğini söyler.

Şanlıurfa Balıklı Göl Genel Görünümü

Şanlıurfa Balıklı Göl Genel Görünümü

Bunun üzerine Nemrud hamile kadınları bir yere toplamış ve doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesini, erkeklerin de eşlerinden uzaklaştırılmasını emretmiştir. Bunun üzerine babası Azer, yeni doğmuş olan Hz.İbrahim ile annesini kentin dışındaki bir mağaraya gönderir.

Şanlıurfa Balıklı Göl Genel Görünümü

Şanlıurfa Balıklı Göl Genel Görünümü

Hz.İbrahim mağarada on beş ay kalmış, ancak bir ayda dışarıdaki bir yıl kadar gelişme göstererek on beş yaşındaki bir çocuğun vücut ve zeka seviyesine erişmiştir. Mağarada kalış zarfında Allah’ın varlığına dair fikirler oluşturan Hz.İbrahim, mağaradan çıktığında babası ile istişare eder.

Şanlıurfa Balıklı Göl Genel Görünümü

Şanlıurfa Balıklı Göl Genel Görünümü

Yıldızları, ayı ve güneşi görünce her biri için, “Rabbim budur” diyen; fakat gördükleri kısa süre sonra sönüp gidince, “Ben böyle sönüp batanları sevmem” diyen Hz.İbrahim’e Cebrail tarafından İslam Peygamberliği bildirilmiştir.

 

Kıssanın devamında sözü, sözlerin en güzeline bırakalım;

“Rabbi İbrahim’e, “Müslüman ol!” dediğinde; “Âlemlerin rabbine teslim oldum(dedi)” (Bakara,131)

Bir zaman o babasına dedi ki: Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? (Meryem, 42)

(Babası) Demişti ki: “İbrahim sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursan, andolsun seni taşa tutarım; uzun bir süre benden uzaklaş (bir yerlere) git.” (Meryem, 46)

“Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk” dediler. (Enbiya, 53)

Dedi ki: “Andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz.” (Enbiya, 54)

“Andolsun Allah’a, sizler arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım.” (Enbiya, 57)

Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti; belki ona başvururlar diye. (Enbiya, 58)

“Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir.” dediler. (Enbiya, 59)

“Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik.” dediler. (Enbiya, 60)

Dediler ki: “Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona (nasıl bir ceza vereceğimize) şahid olsunlar.” (Enbiya, 61)

Dediler ki: “Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?” (Enbiya, 62)

“Hayır” dedi. ” (Büyük olan putu göstererek) Bu yapmıştır, bu onların büyükleridir; eğer konuşabiliyorsa siz onlara soruverin.” (Enbiya, 63)

Allah kendisine mülk (hükümdarlık ve zenginlik) verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni (Nemrut´u) görmedin mi! İşte o zaman İbrahim: Rabbim hayat veren ve öldürendir, demişti. O da: Hayat veren ve öldüren benim, demişti. (Bakara, 258)

İbrahim: Allah güneşi doğudan getirmektedir; haydi sen de onu batıdan getir, dedi. Bunun üzerine kâfir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. (Bakara, 258)

Dediler ki: “Onun için (yüksekçe) bir bina inşa edin de onu çılgınca yanan ateşin içine atın.” (Saffât, 97)

Biz de dedik ki: “Ey ateş, İbrahim’e karşı soğuk ve esenlik ol.” (Enbiya, 69)

Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. (Enbiya, 70)

“Yuh size ve Allah’tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız?” (Enbiya, 67)

 

 

 

Kullanılan Kaynaklar:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibrahim–peygamber

İlgili Diğer Yazılar

MACAR KİMLİĞİ VE MİMARİYE YANSIMALARI

İÇ SAVAŞIN GÖLGESİNDE UKRAYNA’NIN PARLAYAN YILDIZI; LVİV

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNER Mİ?

SHENGEN’İN İLK ADIMLARI; HANSA BİRLİĞİ

TUĞRUL BEY

instagram

This endpoint has been retired