BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM HİKAYESİ: LÜBNAN’IN VİTRİNİ SOLİDERE
Lübnan

BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM HİKAYESİ: LÜBNAN’IN VİTRİNİ SOLİDERE

Yenilikçi yapı malzemeleri ile yapılmış apartmanlar, lüks kafeler, yat limanı, uluslararası şirket tabelaları ve tertemiz sokaklar… Dünya üzerinde bu betimlemeyi yapabileceğimiz pek çok örnek var. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde. 21.yy’ın küresel akımlarından bir tanesi olarak şehir merkezlerinde belirlenen alanlarda yapılan kentsel projeler, bu ülkelerin kendilerini dış dünyaya karşı vermek istedikleri imajı sergileme arenası haline gelmiştir.

Beyrut’ta İmaj Dönüşümü

Bahsi edilen projeler kimi zaman sahil dolgusu gibi yeni üretilen araziler üzerinde gerçekleştirilirken kimi zamanda var olanın yenilenmesi ve dönüştürülmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Rio de Jenerio, Buenos Aires gibi örnekleri olan kentsel dönüşüm örneklerinin bir benzeri de Beyrut’ta yapılmaktadır.

1975 – 1990 yılları arasında gerçekleşen iç savaşta alınan büyük yaralar, Beyrut’un “Doğu’nun Paris’i” namına zarar vermiş, kenti ekonomik ve sosyal çöküntüye maruz bırakmıştır. İç savaşın izlerini bir nebze de olsa gidermek, turizmi ve ticareti canlandırıp toplumsal bir kalkınma adımı atma gayesi ile 1994 senesinde Beyrut merkezinde belirlenen alanda mevcut kullanıcılar, kamu ve iş dünyasının ortak teşebbüsü ile 1.65 milyar dolar sermayeli Solidere isimli anonim bir şirket ve dönüşüm projesi oluşturulmuştur. Proje kentsel dönüşümün ötesinde sosyal ve fonksiyonel değişimi de hedeflemiştir. Solidere’in destekleyici ve ortaklarından birisi de suikast sonucu öldürülmüş olan Lübnan Başbakanı Refik Hariri’dir.

Refik Hariri ve Solidere Bölgesi

Solidere’in resmi web sayfasında projenin amacı, modern altyapının kurulması, arkeolojik kalıntıların gün yüzüne çıkması, yaya yolları ve rekreasyon alanlarının oluşturulması, yenilikçi ve geleneksel mimari tarzının harmanlanarak ortaya konması, 24 saat canlı cazibe alanlarının meydana getirilmesi olarak belirtilmiştir. 1994-2004 ve 2005-2020 yıllarını kapsayacak iki etap şeklinde hazırlanan proje, beyrut sahil yenileme projesi olan Linord ve Beyrut güney bölgesi yenileme projesi olan Elisar ile birlikte bir bütünlük oluşturmaktadır.

Zaytunay Bay Marina

Peki Solidere ne denli başarılı oldu?

Bunu anlayabilmek için kentin yakın geçmişine bir göz atmak gerekmekte. İç savaş yıllarında şehir farklı din ve mezheplere bağlı milislerce bölgelere ayrılmış, kentin caddeleri sınır çizgisi halini almıştır. Bugün dahi pek çok yapıda hala mevcut olan kurşun izleri ve yıkıntılar bizlere geçmişte yaşanan tahribata dair ipuçları vermektedir. Solidere Bölgesi gerçektende kentin diğer bölgelerinden çok farklı bir imaj sergilemektedir.

Yıldız Meydanı

Yıldız meydanını çevreleyen alan turistlerin kalabalıklaştırdığı lüks sokaklara bezenmiş kafe ve mağazalar ile doludur. Barok etkili yapıların yanında kendinizi Roma devrinden kalma bir banyo kalıntı alanında veya Ferrari satış mağazasının karşısında bulabilirsiniz.

Saint George Grek Ortodoks Klisesi ve Roma Dönemi Kalıntıları

Farklı Arap ülkelerinden burjuvanın rağbet gösterdiği rezidanslar ise kent merkezini çevrelemektedir. Issam Fares Institute, Beirut Terraces, Town Quay, Campus of Sport and Innovation, 3Beirut ve daha pek çok proje mimari alanda ses getiren farklı fonksiyonlardaki projelerden sadece bir kaçıdır.

Beirut Terraces Projesi

Projenin yürütücülüğü görevini yapan Nasser Chammaa, Lübnan’da son yıllarda oluşan ekonomik daralmadan ötürü projenin yavaşlamakla birlikte sürdürüleceğini kararlılıkla ifade etmiştir. Bu bağlamda proje içerisinde yer alan Beirut Souk ve Cinema City gibi daha hızlı ekonomik gelir sağlayacak projelere öncelik verildiğini belirtmiştir.

Beyrut Amerikan Üniversitesi

Ülkedeki kimi kesimlerce proje, uygulama sürecinde esas kullanıcıların yeterince dinlenmemesi, ülkeyi inşaat ve buna bağlı tüketime dayalı büyümeye teşvik etmesi gibi menfi yönleri eleştirilmektedir. Proje tüm bunlara rağmen kararlılık ile gerçekleştirilmektedir. Günümüzde Lübnan dendiğinde çoğu insanın kafasında oluşan olumsuz algıyı Solidere Bölgesi’nden havalı pozlar paylaşan ziyaretçiler değiştirmeye devam etmektedir.

İlgili Diğer Yazılar

MEDENİYET KURAN AĞAÇ: SEDİR VE LÜBNAN

DÜNYA’NIN KÜLTÜR BAŞKENTİ: LÜBNAN

instagram

This endpoint has been retired