HOLLANDA ALTIN ÇAĞI
Hollanda Mimari Sanat

HOLLANDA ALTIN ÇAĞI

Hollanda Altın Çağı , Hollandalılar’ın geçmişlerinde sahip olduğu büyük ticari zenginliği, sanatsal ve kültürel ürünlerle mayaladıkları tarihsel dönemdir.

Amsterdam Dam Meydanı

15.yy ile birlikte Portekizli Vasco de Gama, İspanyol Kristof Kolomb ve İtalyan Amerigo Vespucci kaşifler tarafından yapılan coğrafi keşifler İber Yarımadası ve İtalya’da yaşayan insanlardaki dünya algısında değişimlere sebep olmuş, artan deniz ticaretleri ve yeni keşfedilen coğrafyalarda kurulan sömürge kolonileri beraberinde zenginleşmeyi getirmiştir.

Amsterdam Genel Görünüm

Bu yıllarda Hollanda, “Alt-Aşağı Ülkeler” (Hollanda-Belçika-Lüksemburg) olarak tabir edilen ve Flaman toplumun yaşadığı bölgenin parçası olarak İspanyol Habsburg Hanedanlığı’na bağlı yaşamakta idi. Katı Katolik inancına sahip olan Hanedanlık, Hollanda’da artmakta olan Protestan eğilime karşı baskıyı artırmış ve zamanla Hollanda’da isyanların başlamasına sebep olmuştur. 1568-1648 yılları arasında süren ve tarihe “80 Yıl Savaşları” olarak geçen bu sürecin sonucunda Vestfalya Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşma ile alçak ülkelerin kuzeyinde günümüz Hollanda’sını oluşturan Protestan bir devlet oluşmuş, güneyde ise bir süre İspanya egemenliği altında, daha sonra da Fransa egemenliği altında Katolik Flaman Belçika oluşmuştur.

Amsterdam Dam Meydanı

Bu tarihten itibaren ticari zenginlik Akdeniz coğrafyasından Kuzey Deniz’ine kaymış, güneyden gelen zengin Protestan tüccarlar ve İspanya’dan kaçan Sefarad Yahudiler’i Hollanda’ya gelmiştir. Büyük bir sömürge faaliyetine başlayan Hollanda, Endonezya gibi ülkelerde sömürge ve misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur. Tüm bu etkenler ile ülkede oluşan zengin ticaret ve çeşitli sosyo-kültürel ortam beraberinde büyük sanatsal ürünlerin oluşmasını sağlamıştır.

 

Lahey ( Den Haag ) Genel Görünüm

Yazar Michael North yazmış olduğu “Hollanda Altın Çağında Sanat ve Ticaret” kitabında dönemin hollandasını şu sözlerle tarif etmiştir;

“Yılda 70.000 resim yapılıyor, 110.000 parça kumaş dokunuyordu, Hollandalılar Avrupa’nın en kentleşmiş toplumuydu ve ülke en yüksek okur-yazar oranına sahipti; evinde sanat eseri bulunan kişi sayısı ortalamanın çok üstündeydi, toplumsal altyapı sağlamdı ve farklı dinî inançlara tolerans gösterilirdi. Bunlar, Hollanda’yı 17. yüzyılda öylesine eşsiz kılan özelliklerden yalnızca bazılarıydı.”

 

Rembrandt, Johannes Vermeer, Frans Hals ve Jan Steen dönemin önemli ressamlarından olup o günün atmosferini tablolarına yansıtmışlardır. Amsterdamda’ki Rembrandt House’u gezerek sanatçıya ve o döneme ait gündelik yaşamdan izler bulmanız mümkün olacaktır.

Lahey ( Den Haag ) Genel Görünüm

Lahey ( Den Haag ) Genel Görünüm

Ülkedeki gelişmelerden mimaride etkilenmiş, şehirler kalabalık ve büyük hale gelmiş, zengin tüccar ve aristokratlar şehir dışlarında korunaklı büyük malikaneler yaptırmışlardır. 1570 yılında 60.000 olan Amsterdam nüfusu 1670’te 220.000 seviyesine ulaşmıştır. Diğer ülkelerde yayılan barok mimari anlayışından sadeliği ile ayrışan “Hollanda Barok Mimarisi” kendi karakteristik örneklerini sunmuştur.

Amsterdam Genel Görünüm

Rotterdam Genel Görünüm

Amsterdam Genel Görünüm

Günümüz Hollanda’sı sahip olduğu özgürlükçü algısını, insanı cezbeden kentlerini, dünyaya mal olmuş sanatçı ve bilim adamlarını çoğunlukla 16. ve 17. yy.larda yaşamış olduğu altın çağına borçludur.

Amsterdam Genel Görünüm

 

 

Amsterdam Genel Görünüm

 

 

İlgili Diğer Yazılar

MACAR KİMLİĞİ VE MİMARİYE YANSIMALARI

SHENGEN’İN İLK ADIMLARI; HANSA BİRLİĞİ

LVİV OPERA EVİ

ANTİK YUNAN KÜLTÜRÜNE GENEL BAKIŞ

160 YILDIR YERİ DEĞİŞTİRİLEMEYEN MERDİVEN

instagram

99 post
11653 followers
148 following
 • Dubai mi ? Katar mı ?

Bölgeye dair ilgi duyan herkesçe yapılan bir kıyaslamadır. 2 ülkeye de gitme fırsatımız oldu. 828 metre yüksekliği ile Burj Halife Kulesi Dubai
 • Dünyanın en zengin vatandaşlarının yaşadığı ülkedeyiz. 
Hırsızlık neredeyse yok, işsizlik %1, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi üst seviyede.

Yıllık ortalama 130.000$ gelirle (IMF,2019), bir Türk vatandaşının yaklaşık 11, bir Amerika
 • Bir yapı cephesinin sanat eserine dönüşmüş hali 👏
 • Venedik
 • Burası zerafetin taşa dönüştüğü yer... Doğu Anadolu
 • Bazen etiket değeri yüksek, kalabalık ve popüler yerler yerine, sukunetin hakim olduğu tarih kokan sokaklarda sakince yürümek, kendimizle başbaşa kalmak ve dinginliğin tadını çıkartmak isteriz. 💆🏻‍♀️
Yarım milyonu bulmayan nüfusu ve binleri aşmayan turist rakamı ile doğallığını sürdürmekte olan Bratislava, bu hisleri yaşayabildiğimiz yerlerden birisiydi. 👫☺️
 • Bir yeri gerçekten tanımak, kültürünü öğrenmek, yerel insanlarıyla karşılaşmak istiyorsak, oranın çarşısına gitmeliyiz.

Osmanlı Devleti
 • Tarih boyunca birbirinden farklı pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal güzelliklerden mimari eserlere değin ziyaret edilebilecek pek çok yeri bünyesinde barındıran Kıbrıs