HZ.ÖMER’İN TORUNU MUCİRUDDİN EL HANBELİ
Gezi Kudüs

HZ.ÖMER’İN TORUNU MUCİRUDDİN EL HANBELİ

Bir diğer ismi Ebul Yümn el Uleymi olan Muciruddin el Hanbeli, 1456 yılında Kudüs’te doğmuştur. Babası Şemseddin Ebu Abdullah, dedesi Hz.Ömer’dir. Kudüs’e dair bilgilere ulaşabildiğimiz eserler yazmıştır. Kabri Kudüs Kidron Vadisi’nde, şuan kilise olarak kullanılan ve Hz.Meryem’in türbesinin olduğu kompleksin hemen yanındadır.

Kudüs Kidron Vadisi

Kudüs Kidron Vadisi

Mısır ve Filistin’de dönemin en iyi alimlerinden dersler alan Muciruddin el Hanbeli, Kudüs, Nablus ve el-Halil kentlerinin kadılığını yapmıştır. Kendisini meşhur eden en büyük eseri, Kudüs’ün Hz.Adem’den 1495 yılına kadarki tarihini anlattığı “el-Ünsü’l-celîl bi-târîḫi’l-Ḳuds ve’l-Ḫalîl”dir.

Meryem Ana Kompleksi

Meryem Ana Kompleksi

Yazar eserini Kadılık görevinden emekli olup, 1 yıldan kısa süre içerisinde Mescidi Aksa’da yazmıştır. Eser 2 ciltten oluşmaktadır. 1.ciltte Kudüs’ün kuruluşu, tarihi serüveni, Kudüs’e gelen sahabeler,Haçlılar dönemi, Peygamberler Tarihi ve Mirac hadisesi yer almaktadır. 2.cildinde ise daha ziyade Kudüs’ün yakın tarihi ve anıtsal eserlere dair bilgiler yer almaktadır. Bugün Kudüs ile alakalı sahip olunan bilgilerin pek çoğu el-Hanbeli’den alınmaktadır. Eser’in nüshaları çeşitli kütüphanelerde yer almaktadır.

Muciruddin el-Hanbeli Türbesi

Muciruddin el-Hanbeli Türbesi

Arkasında hayırlı eserler bırakan Muciruddin el-Hanbeli 1522 yılında Kudüs’te vefat etmiştir. Kabri Osmanlı döneminde düzenlenmiştir.

 

 

 

İstifade Edilen Kaynaklar:

TDV İslam Ansiklopedisi

İlgili Diğer Yazılar

MACAR KİMLİĞİ VE MİMARİYE YANSIMALARI

İÇ SAVAŞIN GÖLGESİNDE UKRAYNA’NIN PARLAYAN YILDIZI; LVİV

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNER Mİ?

SHENGEN’İN İLK ADIMLARI; HANSA BİRLİĞİ

TUĞRUL BEY

instagram

99 post
11653 followers
148 following
 • Dubai mi ? Katar mı ?

Bölgeye dair ilgi duyan herkesçe yapılan bir kıyaslamadır. 2 ülkeye de gitme fırsatımız oldu. 828 metre yüksekliği ile Burj Halife Kulesi Dubai
 • Dünyanın en zengin vatandaşlarının yaşadığı ülkedeyiz. 
Hırsızlık neredeyse yok, işsizlik %1, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi üst seviyede.

Yıllık ortalama 130.000$ gelirle (IMF,2019), bir Türk vatandaşının yaklaşık 11, bir Amerika
 • Bir yapı cephesinin sanat eserine dönüşmüş hali 👏
 • Venedik
 • Burası zerafetin taşa dönüştüğü yer... Doğu Anadolu
 • Bazen etiket değeri yüksek, kalabalık ve popüler yerler yerine, sukunetin hakim olduğu tarih kokan sokaklarda sakince yürümek, kendimizle başbaşa kalmak ve dinginliğin tadını çıkartmak isteriz. 💆🏻‍♀️
Yarım milyonu bulmayan nüfusu ve binleri aşmayan turist rakamı ile doğallığını sürdürmekte olan Bratislava, bu hisleri yaşayabildiğimiz yerlerden birisiydi. 👫☺️
 • Bir yeri gerçekten tanımak, kültürünü öğrenmek, yerel insanlarıyla karşılaşmak istiyorsak, oranın çarşısına gitmeliyiz.

Osmanlı Devleti
 • Tarih boyunca birbirinden farklı pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal güzelliklerden mimari eserlere değin ziyaret edilebilecek pek çok yeri bünyesinde barındıran Kıbrıs