HZ.ÖMER’İN TORUNU MUCİRUDDİN EL HANBELİ
Gezi Kudüs

HZ.ÖMER’İN TORUNU MUCİRUDDİN EL HANBELİ

Bir diğer ismi Ebul Yümn el Uleymi olan Muciruddin el Hanbeli, 1456 yılında Kudüs’te doğmuştur. Babası Şemseddin Ebu Abdullah, dedesi Hz.Ömer’dir. Kudüs’e dair bilgilere ulaşabildiğimiz eserler yazmıştır. Kabri Kudüs Kidron Vadisi’nde, şuan kilise olarak kullanılan ve Hz.Meryem’in türbesinin olduğu kompleksin hemen yanındadır.

Kudüs Kidron Vadisi

Kudüs Kidron Vadisi

Mısır ve Filistin’de dönemin en iyi alimlerinden dersler alan Muciruddin el Hanbeli, Kudüs, Nablus ve el-Halil kentlerinin kadılığını yapmıştır. Kendisini meşhur eden en büyük eseri, Kudüs’ün Hz.Adem’den 1495 yılına kadarki tarihini anlattığı “el-Ünsü’l-celîl bi-târîḫi’l-Ḳuds ve’l-Ḫalîl”dir.

Meryem Ana Kompleksi

Meryem Ana Kompleksi

Yazar eserini Kadılık görevinden emekli olup, 1 yıldan kısa süre içerisinde Mescidi Aksa’da yazmıştır. Eser 2 ciltten oluşmaktadır. 1.ciltte Kudüs’ün kuruluşu, tarihi serüveni, Kudüs’e gelen sahabeler,Haçlılar dönemi, Peygamberler Tarihi ve Mirac hadisesi yer almaktadır. 2.cildinde ise daha ziyade Kudüs’ün yakın tarihi ve anıtsal eserlere dair bilgiler yer almaktadır. Bugün Kudüs ile alakalı sahip olunan bilgilerin pek çoğu el-Hanbeli’den alınmaktadır. Eser’in nüshaları çeşitli kütüphanelerde yer almaktadır.

Muciruddin el-Hanbeli Türbesi

Muciruddin el-Hanbeli Türbesi

Arkasında hayırlı eserler bırakan Muciruddin el-Hanbeli 1522 yılında Kudüs’te vefat etmiştir. Kabri Osmanlı döneminde düzenlenmiştir.

 

 

 

İstifade Edilen Kaynaklar:

TDV İslam Ansiklopedisi

İlgili Diğer Yazılar

MACAR KİMLİĞİ VE MİMARİYE YANSIMALARI

İÇ SAVAŞIN GÖLGESİNDE UKRAYNA’NIN PARLAYAN YILDIZI; LVİV

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNER Mİ?

SHENGEN’İN İLK ADIMLARI; HANSA BİRLİĞİ

TUĞRUL BEY

instagram

This endpoint has been retired