İTALYAN BAHÇE TASARIMI
İtalya

İTALYAN BAHÇE TASARIMI

Tarih 15.yy.ın sonlarını göstermekte. Avrupa’da Haçlı Seferleri, ve Endülüs Emevileri ile etkileşimle ivme kazanan aydınlanma serüveni matbaa’nın keşfi ile doruk noktasına çıkar ve Rönenans dönemini başlatır.

Roma Başpiskoposluğu

Rönesans Avrupalılar’ın bir anlamda Roma İmparatorluğu ve Antik Yunan döneminde sahip oldukları bilimsel ve sanatsal güce sahip olma özlemlerinin uyanışı idi. Özellikle deniz yollarında yaptıkları keşifler ile ticarette atılım kazanan ve zenginleşen Avrupa’da ön plana çıkan ülkelerden bir tanesi Portekiz ve İspanya ile birlikte İtalya olmuştu.

Rönesans’ın çıkış yeri olarak nitelendirilen İtalya’da mimari, resim ve benzeri sanatsal alanlarda yeni bir üslup oluşmuştu.

Roma Sistine Şapeli

Ticaret, bankacılık ve sömürgecilik yolu ile zenginleşen Medici, Orsini ve Borgia gibi aileler, sahip oldukları zenginlik ve gücü yaptırdıkları eserler ile gösterme gayretindeydiler. Bu dönemde bahçe, Avrupalılar için üzerine tasarım yapılabilecek bir mekan olarak algılanmaya başlanmış ve Vignola gibi bahçe konusunda ün kazanan mimarlar ortaya çıkmıştır.

Aslında İtalya bu kültüre günümüzden 2000 sene önce sahipti ve Rönesansa dek hatırlanmayı bekliyordu. buna en güzel örnek 2.yy.da yapılan İtalya Tivoli’deki İmparator Hadrian Villa Bahçesi‘dir. Palladio, Leonardo, Michelangelo ve Raphael gibi tasarımcılar bu yapıyı ziyaret etmiş ve ilham almıştır.

 

İmparator Hadrian Villa Bahçesi ( flickr – jeffa4444)

İtalyan Bahçelerinin önemli örnekleri özellikle Roma ve Floransa bölgesinde toplanmış bulunmakta. Bahçelerdeki temel tasarım ilkeleri, düzen, uyum ve simetridir. Bahçelerde yer alan en önemli öğeler ise su ve heykel‘dir. Heykellere konu olan kişiler çoğunlukla Antik Yunan’a ait mitolojik karakterler olmuşlardır. Genellikle eğimli araziler üzerine kurulan alanlarda teraslamalar oluşturulmuştur. Bahçenin yüksek bir kısmından bakıldığında, yeşilliklerin kendi manzarasını oluşturduğu görülür.

Villa D’este (flickr – grahamjowett)

Villa D’este (flickr – grahamjowett)

Villa D’este (flickr – grahamjowett)

Özellikle büyük ölçekli bahçelerde gölgelik oturma alanları oluşturulmaktaydı. Bunlar kimi zaman 2 katlı bir yazlık köşkünü andırırken kimi zamanda kayalara oyulmuş gizli bir mağara şeklinde olurdu. Bu alanlara 2 yanı yeşillikle çevrili uzun ve gölgelik bir alandan geçilirdi. Yol boyunca yeşillik, heykel ve suyun endamına şahit olan ziyaretçilerin yorgunluğunu atacağı bu mekanlar, İtalyan Bahçesi’nin karakteristik özelliklerinden birisidir.

Roma Forum Boarium

Bahçelerin dışı net şekilde budanmış mazı türü yeşilliklerle çevrilmiştir. bunun örneklerine 16.yy.da yapılmış Geç Rönesans Dönemi bahçelerinde oluşturulan Labirentlerde denk gelinmektedir.

Villa Farnese (flickr – thomasalan)

Ağaç ve mazıları budama, bahçe tasarımında simetri ve uyumu sağlamanın arka planında rönesansla birlikte artış gösteren insanın doğa ve çevreye yön verip şekillendirebilme dürtüsü yer alır.

İtalyan selvisi, şimşir ve ardıç tercih edilen ağaç türlerindendi. bahçeler 4 mevsim yeşillikti. Bahçelerde çiçek öğesinin az olduğuna dair yaygın kanaatin aksine kimi araştırmacılar zamanında bahçelerde çiçeklerin olduğu ancak günümüze dek gelmediği için hiç çiçek dikilmediği düşüncesinin oluştuğunu savunmaktadır. Teraslamalardaki boş çimenlik alanların zamanında çiçek bahçesi olduğuna dair tez kabul edilebilir görülmektedir.

Bahçe sahiplerini bu denli masraflı bir işe atılmalarını sağlayan en büyük motivasyon kaynağı güç ve zenginliklerini insanlara göstermeleri idi. Bu yarış öylesine bir hal almıştı ki, Papa olmak isteyen Kardinaller’den zengin ailelere mensup olanlar, bu yarışta öne geçebilme adına akıl, zevk ve zenginliklerini gösterme amaçlı olarak bahçeler inşa ettirmişlerdir.

Elektriğin olmadığı bir dünyada bahçelerde şelaleler, fıskiyeler oluşturup bu suların devir daimini sağlamak gerçektende büyük bir mühendislik gerektiriyodu. Bu mühendisliğin kaynağını ise Antik Yunan, Mısır ve İslam biliminden almışlardı.

İtalyanın farklı coğrafi bölgelerinde inşaa edilen bahçeler kendi içlerinde çeşitli farklılıklara sahip olmuştur. Kimi zamanda Orsini ailesinin Bomarzo kentinde yaptırdığı bahçe gibi simetri ve yapaylığa karşıt olarak varolanı güzelleştirmeyi tasarım ilkesi olarak kabul bahçeler inşa edilmiştir. 15. ve 16.yy.da pek çok örneği inşa edilen İtalyan Bahçeleri Fransız ve İngiliz bahçe mimarisinin de öncülü olmuştur.

Bomarzo Garden (flickr – alessandra—)

 

İlgili Diğer Yazılar

ANTİK YUNAN KÜLTÜRÜNE GENEL BAKIŞ

MICHELANGELO VE VATİKAN SİSTİNE ŞAPELİ

instagram

99 post
11446 followers
154 following
 • Dubai mi ? Katar mı ?

Bölgeye dair ilgi duyan herkesçe yapılan bir kıyaslamadır. 2 ülkeye de gitme fırsatımız oldu. 828 metre yüksekliği ile Burj Halife Kulesi Dubai
 • Dünyanın en zengin vatandaşlarının yaşadığı ülkedeyiz. 
Hırsızlık neredeyse yok, işsizlik %1, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi üst seviyede.

Yıllık ortalama 130.000$ gelirle (IMF,2019), bir Türk vatandaşının yaklaşık 11, bir Amerika
 • Bir yapı cephesinin sanat eserine dönüşmüş hali 👏
 • Venedik
 • Burası zerafetin taşa dönüştüğü yer... Doğu Anadolu
 • Bazen etiket değeri yüksek, kalabalık ve popüler yerler yerine, sukunetin hakim olduğu tarih kokan sokaklarda sakince yürümek, kendimizle başbaşa kalmak ve dinginliğin tadını çıkartmak isteriz. 💆🏻‍♀️
Yarım milyonu bulmayan nüfusu ve binleri aşmayan turist rakamı ile doğallığını sürdürmekte olan Bratislava, bu hisleri yaşayabildiğimiz yerlerden birisiydi. 👫☺️
 • Bir yeri gerçekten tanımak, kültürünü öğrenmek, yerel insanlarıyla karşılaşmak istiyorsak, oranın çarşısına gitmeliyiz.

Osmanlı Devleti
 • Tarih boyunca birbirinden farklı pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal güzelliklerden mimari eserlere değin ziyaret edilebilecek pek çok yeri bünyesinde barındıran Kıbrıs