MACAR KİMLİĞİ VE MİMARİYE YANSIMALARI
Genel Gezi Macaristan Mimari

MACAR KİMLİĞİ VE MİMARİYE YANSIMALARI

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusu ile Doğu ve Batı Avrupa’nın ortasında yer alır Macaristan. Pek çok tarihçiye göre Orta Asya’dan göçen Türk kavmi olan Macarlar, yıllarca Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir parçası olarak Viyana’dan yönetilmiştir.

Budapeşte Genel Görünüm

150 yıl süren Osmanlı hakimiyeti, 1.Dünya Savaşı yenilgisi ve 1947-1989 yılları arası Sovyetler Birliği etkisinde Komünist yönetim’in ardından gelen AB üyeliği.

Budapeşte Kent Görünümü

Farklı kültür ve fikriyatın etkisinde oluşan bir tarihsel mirasın getirisini edebiyattan, sanata, yemekten mimariye değin her alanda görmek mümkündür. Bilhassa son yüzyılda mimari üslup açısından kendi ulusal kimliğini arama ve yeniden inşa etme arayışına girilmiştir.

Madach Houses (1938)

Budapeşte Sinagogu

Avrupa etkisi ile sahip olunan barok anlayış, Osmanlı ile gelen daha oryantalist üslup, Sovyet işgali ve Komünist rejimle gelen Stalinist tarz ve geçmiş kökleri olan Orta Asya Türk kentleşme ve yapı anlayışı. Macar mimarlığı, tüm bu üslupların harmanlanması ve ortaya özgün bir kimlik çıkartmak ile meşguldü.

Matthias Kilisesi

Matthias Kilisesi

Bu süreçte;
Lechner gibi, yeni ulusal kimliğin Hristyanlık öncesi Asya’lı pagan geçmişte aranacağı ve bu minvalde planlamalarda daha organik, cephede ise bitkisel ve hayvansal motiflere yer verilmesini,
Karoly Kos gibi, dağlık kesimlerde yaşayan ve kültürel anlamda henüz dış etkilere maruz kalmamış köylülerin evlerinden referans alınarak, dik çatılı ve daha organik bir üslup geliştirilmesini,
Imre Makovecz ve Csete gibi, Komünist yönetimin getirdiği tekdüze ve rejit hatlı anlayışa karşılık Orta Asya’daki göçebe geçmişten referansla organik ve pratik bir mimari üslup getirilmesini istediler.

Budapeşte Kent Görünümü

Tüm bu mimarların ortak bir fikir olarak Orta Asya köklerine dönmek isteyişinde şüphesiz, savaş ve işgallerle dolu yakın geçmişin yerine daha masalsı uzak geçmişin tercih edilmiş olması dikkat çekmektedir.

Cet Buildings

Cet Buildings

 

İstifade Edilen Kaynaklar:

Budapeşte 1900-2000, Göksun Akyürek

İlgili Diğer Yazılar

İÇ SAVAŞIN GÖLGESİNDE UKRAYNA’NIN PARLAYAN YILDIZI; LVİV

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNER Mİ?

SHENGEN’İN İLK ADIMLARI; HANSA BİRLİĞİ

TUĞRUL BEY

LVİV OPERA EVİ

instagram

113 post
22078 followers
241 following
  • Seyahat ve iş planlarını iptal edip,
mümkün mertebe evde vakit geçirmeye çalıştığımız bugünlerde,
somut önlemlerin yanı sıra demoralize olmamanın da önemine inanıyoruz 👐🏻 Yeniden ve tertemiz bir dünyada gezeceğimiz günleri ümit ederek, bir süreliğine ev moduna geçiyoruz. 💆‍♂️💆‍♀️
  • Dünya
  • Bu fotoğrafta 400 yıllık zarafet var.
  • Popüleritenin etkisine henüz maruz kalmayarak tüm doğallığını korumuş olan Oylat
  • Gezi hatıraları her zaman güzel anılardan oluşmuyor. Bizim için bu anılardan birisi Bosna’ya ziyarete gittiğimiz bir Şubat tatilinde gerçekleşti. Bosna
  • 🤫🌲❄
  • "Hayata bir kere geliyoruz. Dünya
  • Bazen, yıllar öncesi gezilen ve pek çok detayını unuttuğumuz seyahatlerden bize kalacak hisseleri, ancak belirli bir zaman ve demlenme sürecinden sonra alabiliyoruz. Şüphesiz bunu bir kitap, bir film veya herhangi bir yaşanmışlık içinde söylemek mümkün.🙇‍♂️🙇‍♀️