NOTRE DOME MİMARİ ÖZELLİKLER
Fransa

NOTRE DOME MİMARİ ÖZELLİKLER

Paris dediğimizde genellikle akla ilk olarak, 1889 Expo Paris fuarı için inşaa edilmiş olan Eyfel Kulesi gelmektedir. Yapımına 1163 te başlanıp 1345’te bitirilen Notre Dome katedrali şehrin bir başka simge yapısıdır.

  Notre Dome Katedrali

Roma döneminde pagan tapınağı olarak inşaa edilen yapı, 3.yy’da kliseye çevrilmiş ve geçirdiği büyük yangına dek romanesk üsluplu olarak varlığını sürdürmüştür. 1163 yılında eski kilisenin temelleri üzerine inşaa edilmeye başlanan yapının inşaatı 170 sene kadar sürmüştür. Yeni yapılan yapı, dönemin mimari şartlarına uygun olarak yeni bir mimari stil olan gotik ile yapılmıştır.

Daha ince ve şeffaf beden duvarları,  büyük pencere açıklıkları, sivri kemerler, kaburgalı tonozlar, gül pencereler ve yükseklikleri ile ön plana çıkan gotik mimari tarzın ilk örneklerinden olan yapı, teknik özelliklerinden cephelerde yer alan alan heykellere değin ayrı ayrı ele alınabilecek değerde pek çok özelliğe sahiptir.

Gotik mimari tarz, kendisinden önce gelen romanesk mimariye göre çok daha görkemli ve gösterişli yapılar yapma isteğini yansıtmaktadır. Bu noktada akımın oluşmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi olarak, Avrupalılar’ın Haçlı Seferleri vesilesi ile doğu coğrafyasını görme imkanı bulup, buradaki zenginlik ve Ayasofya gibi yapılardan etkilenmiş olduklarını düşünülmektedir.

Yapı 128m x 48m ebadında ve dikdörtgen formdadır. Uzun kenarlardan çıkan transeptler ( yan kollar ) ile haç işaretini oluşturmaktadır. Yapının batı cephesinde yer alan kuleler 69m yükseklik ile ortalama bir Osmanlı selatin camisi minare yüksekliğine ulaşmaktadır.Bu iki kuleden güneydekinde yer alan çanın ağırlığı 13 ton gelmektedir.

 Notre Dome Katedrali

Yapıya girişler 3 kapı bölmeli batı cephesinden gerçekleşir. Bu kapılardan ortadaki İsa’ya, solundaki Meryem’e ve sağındaki Meryem’in annesine adanmıştır. Orta kapı girişine baktığımızda girişin 2 yanındaki pervazlarda gotik mimariye uygun ince uzun heykeller yer almaktadır. Bu heykeller Eski Ahit’te bahsi geçen kişilere aittir.

 Notre Dome Katedrali

Kapının hemen üstünde İsrafil’in sura üflemesi ve ölülerin kabirlerinden kalkması duvar nakşedilmiştir. Bir üst kuşakta terazi ile insanların günah ve sevaplarının ölçülmesi yer alırken, onun üzerinde cennet ve cehenneme girecek 2 ayrı noktada gösterilmiştir. En üstte ise İsa yargılama makamındadır.

 Notre Dome Katedrali

Notre Dome Katedrali

Kapıların üzerinde yer alan kat silmesi şeklinde Kral Kemeri olarak adlandırılan kuşak heykellerle bezenmiştir. Yahuda ve İsrailin 29 kralının betimlendiği bu heykeller, Fransız Devrimi sırasında Fransız Krallarının heykelleri olduğu düşünülerek halk tarafından kırılmıştır. Bu heykeller 1845 yılında onarılmıştır.

 Notre Dome Katedrali

Yapının içerisine girdiğimizde, kolonlarda yer alan doğrusal çizgiler insanın gözlerini yukarı kadar götürmesini sağlamaktadır. İç mekanda en çok dikkat çeken husus vitray pencerelerden yansıyan renkli ışıkların içeride oluşturduğu atmosfer oluyor.

 Notre Dome Katedrali

Kuzey cephesinde yer alan gül pencere’nin çapı 9m civarındadır. Gül pencerenin ortasında İsa ve Meryem, onun çevresinde melek silüetleri ile Meryemin 12 atası ve onunda dışıda Eski Ahit’te yer alan peygamberler yer almaktadır. Yapının dış cephesinde yer alan heykellerdeki dini hikayeri yansıtma ilkesi, iç süslemelerde de geçerli durumdadır. Eğitimin ve okuma oranının düşük olduğu Ortaçağ Avrupa’sının koşulları düşünüldüğünde, insanlara dini anlatmanın bir yolu olarak bu şekilde duvarlara resmetme geleneğinin oluşmuş olması muhtemeldir.

Pek çok olaya tanıklık etmiş bu yapı Fransız Devrimi ile birlikte yükselen Hristyanlık karşıtı akımla birlikte gözden düşmüş, hatta ismi bir dönem Aklın Tapınağı olarak değiştirilmiştir. Devrim sonrası yaşanan fetret döneminin ardından iktidar olan Napolyon tacını burada takmıştır. 19.yy’da yıkıntı haline gelen yapı Victor Hugo’nun 1831 yılında yazdığı Notre Dame’ın Kamburları kitabı ile gündeme gelmiş ve yapının korunmasına dair çabalar sarfedilmeye başlanmıştır. Bu uğraşın neticesi olarak katedral 1845 senesinde onarıma girmiştir.

Tarihi ve mimari özelliklerini yazmakla bitiremeyeceğimiz Notre Dame Katedrali’ne baktığımızda geçmişten taşıdığı yorgunluğunu hisseder gibiyiz.

İlgili Diğer Yazılar

BİR RESSAMIN FIRÇASINDAN PARİS VE NOTRE DOME

VİCTOR HUGO’NUN KALEMİNDEN PARİS – NOTRE DOME’IN KAMBURU

instagram

This endpoint has been retired