ORTODOKS HRİSTİYANLIK
Gezi Türkiye

ORTODOKS HRİSTİYANLIK

2,2 milyar nüfuslu Hıristiyan dünyasının, 260 milyonluk kısmını oluşturan Ortdoks mezhebi, yıllarca Bizans’ın koruması altında büyümüş, ve günümüzde varlığını bilhassa Balkanlar ile Rusya’da sürdürmektedir. Hz.İsa’nın yaratılışı, Papa’lara atfedilen sorumluluk, rahiplerin evlenmesi, heykel ve resim çizimine dair yorumlamalarda Ortodoksluk, diğer mezheplerden ayrılmaktadır. Ancak bu ayrımda devletler arası siyasi gelişmelerin etkisi şüphesiz önemlidir.

Tüm Mezheplerce Kabul Gören Kudüs Kıyamet Kilisesi

Hristiyanlık Hz.İsa’nın göğe yükselişinden sonra Hataylı Aziz Paul tarafından temelleri atılarak yayılmış bir dindir. Roma İmparatorluğu’nun olduğu topraklarda filizlenen din, pagan inancına sahip Roma tarafından baskıya uğramaktaydı. Bunun neticesi olarak belli bir kural ve düzen halinde yayılamayan din, her bölgede kendi şartları içerisinde gelişimini sürdürmüştü.

Kudüs Meryem Ana Kilisesi

Allah tarafından Hz.İsa’ya indirilmiş olan İncil, zamanla tahrif olmuş, özgünlüğünden kopmuştur. 313 yılında Batı ve Doğu Roma İmparatorları tarafından günümüz Sırbistan’ın Niş kentinde yayınlanan Milano Fermanı ile Hristiyanlık tüm Roma topraklarında serbest bırakılmıştır.

Belgrad Aziz Sava Ortodoks Katedrali

Belgrad Aziz Sava Ortodoks Katedrali

Edindiği bu hak ile yayılma süreci hızlanan Hristyanlık, her toplumda farklılıklar gösteriyor ve ayrışmaya sebep oluyordu. Bu ayrışmaları ortadan kaldırmak adına ilki 325 yılında İznik’te olmak üzere 7 kez konsül toplandı. Toplantılar pek çok Hristiyan toplumunu kapsayacak katılımda gerçekleşiyordu.

Makedonya Ohri Ortodoks Kilisesi

Bu toplantılar sonucunda çoğunluğu kabulü ile dinin ana kriterleri saptanmaya çalışıldı. Hıristiyanlık’ın temel kaynakları İncil, Havari pederleri, kilise babaları ve kilise öğretmenler olarak belirlendi. Hıristiyanlık’ın yazılı kaynağı olarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İnciller’inin sahih olduğu ve diğer örneklerinin yakılması görüşü kabul edildi. Belli Havariler, büyük kilise pederleri ve kilise öğretmenleri belirlenerek, bu kişilerin dine ve din tarihine dair yazdığı şeyler kaynak olarak kabul edildi.

Tiran Ortodoks Katedrali

Bu kimselere göre İmparator, Tanrı’nın yeryüzündeki krallığını onun adına yöneten kişiydi. Dünya üzerinde tek bir Hristiyan devlet olabilirdi ve bu devletin inanç kriterlerini de kiliseler yorumlayabilirdi. Bu doğru yorumun ismi Ortodoksluk’tu.

Üsküp Aziz Klement Kilisesi

Üsküp Aziz Klement Kilisesi

İznik Konsülü’nde alınan en önemli karar Hz.İsa’nın yaratılışı idi. Hz.İsa’nın Allah tarafından yaratıldığını savunan din adamları afaroz edilerek, Hz.İsa’nın Tanrı ile aynı ruhtan olduğu, ezelden gelip ebedi olarak var olacağı inancı kabul edildi.

İznik Konsülü’nün Toplandığı Ayasofya Camii

431 ve 449 yıllarında yapılan Efes konsülleri ile 451 yılında yapılan Kadıköy konsülünde İsa’nın bölünmeyen, ayrılmayan, değişmeyen ve karışmayan iki doğasının (insan ve Tanrı) olduğu şeklindeki öğreti resmî Ortodoksluğa ilave edildi.

Elbette tüm bu süreçlerde alınan kararlara itiraz eden gruplar olmaktaydı. Batı ve Doğu Roma’nın 395 yılında kesin olarak ayrışmasından hemen önce kurulan Roma Vatikan Kilisesi ile İstanbul Ortodoks Kiliseleri, yaşanan siyasi gelişmelerden etkilenmişti.

Vatikan

Örneğin Balkanlarda yer alan Got kavimlerini Vatikan Katolikliğe çekerken, 860 yılında Bulgarlar, 990’lardan sonra da Kiev Rusları, Ortodoks dünyasının içine çekildi. 1054 yılında Katolik ve Ortodoks kiliseleri birleşme ve İslam dünyasına karşı birlikte savaşma fikrine ulaşsa da, bu birleşim halk nazarında kabul görmemiştir.

İstanbul Ayasofya Camii

Nitekim İstanbul’un Osmanlılar’ca fethi sırasında, Ortodoks halk, Katolik devletlerden yardım sağlanmasını istememiş ve meşhur sözü söylemişlerdir;

“Latin külahı görmektense, Türk sarığını yeğlerim”

İlgili Diğer Yazılar

MACAR KİMLİĞİ VE MİMARİYE YANSIMALARI

İÇ SAVAŞIN GÖLGESİNDE UKRAYNA’NIN PARLAYAN YILDIZI; LVİV

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNER Mİ?

SHENGEN’İN İLK ADIMLARI; HANSA BİRLİĞİ

TUĞRUL BEY

İRTİBAT

Medeniyetin İzinde

Türkiye