YAHYA KEMAL’İN ÜSKÜP’Ü
Makedonya

YAHYA KEMAL’İN ÜSKÜP’Ü

“Üsküp’te doğmasaydım yanardım. Bursa’yı da pek severim. Bana Üsküp’te mi veya Bursa’da mı doğmak isterdin deseler, Bursa’yı isterdim. Fakat Üsküp’ü de arzu ederdim. Üsküp’ü severim. Zira orada doğdum. Çünkü çok Türk. Benim zihniyetime büyük tesiri oldu”

Üsküp İsa Bey ( İshak Bey’in Babası) Camii

Üsküp İsa Bey ( İshak Bey’in Babası) Camii

Üsküp’e karşı hissiyatlarını bu sözlerle ifade ediyor Yahya Kemal Beyatli. 1884 yılında Üsküp’te doğan yazar, yaşamının 18 yılını burada geçirmiş, karakterinin ve fikir dünyasının temellerini burada atmıştır.

Üsküp İsa Bey Türbesi ve Camii

Yazar 1436 yılında yapılan Sultan Murad Camisinin olduğu semtte oturmakta idi. Cami Kosova Muharebesi sırasında şehid olan 1.Murad Hüdavendigar‘ın naaşı Bursa’ya taşınırken konaklanan ilk yere yapılmıştı. Doğup büyüdüğü semtin atmosferini Yahya Kemal yazılarında şu şekilde dile getirmiştir.

“Lâkin Müslüman toprağının en harâretli toprağında ikaamet ediyordum. Evlerimiz İshâkiye Camii’ne (İsa Bey) hemen bitişik gibiydi. Fatih devrinin metîn Müslümanlığı bu camiinin mimarisine geçmiş gibiydi. Evlerimizin önünde geniş mezarlıklar vardı. Kapımızın önünde yüksek bir mezar taşı dikili dururdu, meçhul bir evliyâya atfolunduğu için oradan kaldırılmazdı… “
“Hâsılı muhit âhiret havasıyla doluydu…”

Üsküp Sultan Murad Camii

Üsküp Sultan Murad Camii ve Osmanlı Saat Kulesi

5 yaşında başladığı Sultan Murat Cami’nin Külliyesinde yer alan okuldaki eğitimin yanı sıra, eğitim dünyasında annesinin çok etkisi olmuştu.

“Lâkin benim hem dinî hem millî terbiyem üzerinde daha şiddetle müessir olan, annemdir. Annem çok Müslüman bir kadındı. Muhammediye okur, bana Kur’an öğretirdi. “
“Dinlediğim Muhammediye’nin o mısraları bana bizim öz maceramız, evimizin, mahallemizin, Üsküp’ün ve müphem surette bütün milletimizin dünya ve âhiret macerası gibi gelirdi. Daha o yaşta Yazıcızâde Mehmed Efendi’nin Türklükle İslâmlığı yuğuran, millî, İslâmî harsını benliğimde hissetmeğe başladım” Banarlı, N.S.(1997). Yahya Kemal’in Hâtıraları.

Üsküp Osmanlı Saat Kulesi

Yahya Kemal’in Üsküpte başlayan hayatı Selanik, İstanbul ve Paris’te sürmüş, bir dönem 2.Abdülhamid’e karşı esen muhalefet rüzgarının etkisi ile Jön Türkler’e katılmış, Urfa , Yozgat ve Tekirdağ milletvekilliklerini yapmış, çeşitli ülkelerde diplomatlık görevini üstlenmiştir. Son derece hareketli geçen yaşamı 1958 yılında sona ermiştir. Ölümünün ardından bizlere hatırat ve şiirlerine konu ettiği Üsküp’ü bırakmıştır.

 

İlgili Diğer Yazılar

ÜSKÜP Kİ ŞAR DAĞI’NDA DEVAMIYDI BURSA’NIN

ÜSKÜP – MATKA KANYONU

İRTİBAT

Medeniyetin İzinde

Türkiye